بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ گاهي ممكن است برنامه اي را با زحمات و هزينه زياد دنبال كنيد بدون به دست آوردن كوچكترين نتيجه.پس هميشه برنامه هاي خود را ارزيابي كنيد. سري به روابط عمومي به زبان آدميزاد بزنيد تا با نمونه اي از اين مشكل آشنا شويد.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج