شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ گاهي ممكن است برنامه اي را با زحمات و هزينه زياد دنبال كنيد بدون به دست آوردن كوچكترين نتيجه.پس هميشه برنامه هاي خود را ارزيابي كنيد. سري به روابط عمومي به زبان آدميزاد بزنيد تا با نمونه اي از اين مشكل آشنا شويد.
تسبیح دیجیتال
سمانه جعفري-2
0 امتیاز
0 برگزیده
182 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سمانه جعفري-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top