سفارش تبلیغ
صبا
مدیر وبلاگ
 
روابط عمومی به زبان آدمیزاد
این تارنما میعادگاهی است برای تمامی علاقمندان به مباحث روابط عمومی، مدیریت، خلاقیت، راهکارهای کسب موفقیت، کارآفرینی و ...؛ اگر ارایه کننده کالا و خدمات هستید، اگر وبلاگ نویسید یا به هر روش دیگری به اشاعه افکار خود می پردازید سری به ما بزنید: کلیه افراد علاقمند می توانند در یک دوره یک ماهه آزمایشی با وبلاگ "روابط عمومی به زبان آدمیزاد" (مهر 84) همکاری نمایند در صورت احراز شرایط با ما خواهید ماند. افراد غیر فعال و یا فعال در زمینه غیر مرتبط حذف خواهند شد.
نویسندگان وبلاگ
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 29
بازدید دیروز : 21
کل بازدید : 315881
کل یادداشتها ها : 350
خبر مایه

موسیقینظریه 

نظریه پرداز 

توضیح 

1

اثر رسانه در انبوه خلق

گوستاو لوبون

مطبوعات در شکل گیری یا تغییررفتار انبوه خلق تأثیر دارد.

2

تقلید

گابریل تاردی

افراد تحت تأثیر رفتار کسانی قرار می گیرند که در زندگی روزمره با آن ها تماس دارند.

3

اثر رسانه در افکارعمومی

گابریل

تاردی تأکید بر اثر مطبوعات(رسانه های جمعی) در افکار عمومی(همگان).

4

رسانه و ساخت جامعه
صوری

فردیناند تونیس

شناخت و ارزیابی جامعه با ارتباط و نقش مطبوعات یا رسانه ها در ساخت جامعه صوری.

5

رسانه و ایجاد قدرت
اجتماعی

ماکس وبر

رسانه ها باعث ایجاد قدرت اجتماعی می شوند.

6

مارکسیسم کلاسیک

کارل مارکس

سلطه سرمایه داری بر امکانات و شیوه های تولید موجب ناکارایی وسایل ارتباط جمعی می شود.

7

پیام تزریقی یا گلوله
جادویی

سرژ چاکوتین

رسانه ها مانند یک سرنگ بزرگ، پیام های خود را ذهن مخاطبین تزریق می کنند.

8

شرطی شدن رسانه ای

سرژ چاکوتین

شرطی شدن حاصل تداعی از یک طرف و انتخاب نمادها یا سمبول ها از طرف دیگراست و رسانه ها در این زمینه هر بهتر عمل کنند،تبلیغاتشان موفق تر خواهد بود.

9

دوران تحولات 4مرحله ای ارتباطات اجتماعی

ژان کلویته

ارتباطات شخصی، نخبگان، جمعی(توده ای) و فردی.

10

شبکه های ارتباطی

جرج زیمل

هر فردی با قدرت ارتباطی خویش به افراد خاصی مرتبط می شود.

11

اصالت عمل

جان دیویی

ارتباطات جمعی ابزار تغییرات اجتماعی است.

12

خود آیینه سان

چارلز هورتون کولی

کنش متقابل با سایرین نقش آینه ای دارد که به فرد در ادراک خود کمک می کند.

13

ارتباطات به عنوان فرایندی اجتماعی-روان شناختی

رابرت ازرا پارک

دو یا چند نفر که در ارتباطات شرکت می کنند، هریک معانی متفاوتی را از اطلاعات برداشت می کنند.

14

برجسته سازی

رابرت ازرا پارک

رسانه ها اولویت مطالب خبری را تعیین و بر نظر و مذاکرات مردم تاثیر می گذارند.

15

مفهوم خود

جرج هربرت مید

خود، متشکل از نگرش های دیگرانی است که با فرد در تعامل هستند.

16

علم سایبرنتیک

نوربرت وینر

تاکید برجریان مداوم اطلاعات در نظام سیستمی ماشین ها.

17

نظریه ریاضی اطلاعات

شانون و ویور

ره یافت خطی و تاثیر مدار ارتباطات مبتنی بر برهان های ریاضی.

 

 


+ درود بر شما. روابط عمومی به زبان آدمیزاد با ادامه معرفی نرم افزار جامع روابط عمومی بروزه!


+ درود بر شما. روابط عمومی به زبان آدمیزاد با ادامه معرفی نرم افزار جامع روابط عمومی بروز شد.


+ درود بر شما. روابط عمومی به زبان آدمیزاد با ادامه معرفی نرم افزار جامع روابط عمومی بروز شد.


+ برای آشنایی با نرم افزار جامع روابط عمومی سری به روابط عمومی به زبان آدمیزاد بزنید.


+ درود بر شما. اگر مایلید بدانید چقدر در روابط عمومی قوی هستید سری به روابط عمومی به زبان آدمیزاد بزنید.


+ به سهامداران خود احترام بگذارید. به آنان نشان دهید که متشخص و امین هستید!


+ تا کنون همه از مشتری مدار گفته اند. سری به روابط عموی به زبان آدمیزاد بزنید و این بار از سهام دار مداری بشنوید.


+ صاحب سهم را مشتری و هواخواه موسسه سازید (1) با افزایش تعدا صاحبان سهام است که می توان دموکراسی اقتصادی را بر پایه های محکم استوار نمود.ادامه...


+ در دنیای تبلیغات خودخواه نباشید. تنها تبلیغات سازمان خود را پیش نبرید گاهی حمایت تبلیغات سازمان های غیرانتفاعی بیشتر به شما کمک خواهد کرد.(اصلاعات بیشتر در روابط عمومی به زبان آدمیزاد)


+ گاهی ممکن است برنامه ای را با زحمات و هزینه زیاد دنبال کنید بدون به دست آوردن کوچکترین نتیجه.پس همیشه برنامه های خود را ارزیابی کنید. سری به روابط عمومی به زبان آدمیزاد بزنید تا با نمونه ای از این مشکل آشنا شوید.


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ