سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مدیر وبلاگ
 
روابط عمومی به زبان آدمیزاد
این تارنما میعادگاهی است برای تمامی علاقمندان به مباحث روابط عمومی، مدیریت، خلاقیت، راهکارهای کسب موفقیت، کارآفرینی و ...؛ اگر ارایه کننده کالا و خدمات هستید، اگر وبلاگ نویسید یا به هر روش دیگری به اشاعه افکار خود می پردازید سری به ما بزنید: کلیه افراد علاقمند می توانند در یک دوره یک ماهه آزمایشی با وبلاگ "روابط عمومی به زبان آدمیزاد" (مهر 84) همکاری نمایند در صورت احراز شرایط با ما خواهید ماند. افراد غیر فعال و یا فعال در زمینه غیر مرتبط حذف خواهند شد.
نویسندگان وبلاگ
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 443
بازدید دیروز : 514
کل بازدید : 557137
کل یادداشتها ها : 350
خبر مایه

موسیقی


1 2 >

 47

الگوهای روابط عمومی
گرونیک و هانت

گرونیک و هانت( 1984 )

الگوی تبلیغ یا کارگزاری مطبوعاتی، الگوی اطلاع عمومی، الگوی دو سویه ناهمسنگ،الگوی دو سویه همسنگ.

48

جهت گیری مشترک و نظام

وستلی و مک لین
(1957)

ارتباط گر را در وضعیت نظام ارتباطی با سه نقش جانبداری (A ) و رفتاری (B ) مجرا ،(C ) معرفی می کند.

49

ارتباط نبودن ارتباط جمعی

الیوت( 1972 )

ارتباط جمعی به معنای دقیق کلمه ارتباط نیست و ارتباط گران جمعی ارتباط برقرارنمی کنند. بنابراین ارتباط جمعی اصطلاحی تناقض آمیز است.

50

مخاطب کلی

اندرسون و می یر
(1988)

تصوری غیری واقعی از مخاطب: مخاطبی که مشارکت مستقیم وی در فراگرد تولیدبسیار بعید است.

51

الگوی مالتزکه

مالتزکه

تأکید بر نحوه نگرش ارتباط گران به نقش خودشان.

52

پذیرش

نرمان( 1973 )

هرچه دعوت فریبنده تر باشد، احتمال پذیرش بیشتر است.

53

رابطه درک محتوای رسانه
ها و ویژگی های فردی

فیندال و هویجر( 1984)

درک محتوای رسانه ها به ویژه تلویزیون به ویژگی هایی مانند جنس، سن، آموزش وشغل بستگی دارد.

54

عوامل متنی و درک محتوا

فرو

برخی عوامل متنی مانند ساختار طراحی، بسامدکلمات، طول جملات و... در درک محتوای آن تأثیر دارند.

55

پشت صحنه

جوشوآ می رویتز

رسانه های جمعی مکان ها و وضعیت هایی را در دسترس مخاطبان قرار می دهند که سابقا از چشم ها پنهان بود. این پدیده را نواحی پشت صحنه نامید.

56

نظریه وساطت

هورنیک( 1989 )

یا رسانه ای کردن به معنای تأثیر منطق و شکل هر رسانه در فرایند ارتباط.


  

 34

نظام ارتباطی و گفتمان
غالب در هر یک

دیدوید رایزمن

در نظام ارتباطی گفتاری، گفتمان غالب شعر و سحر، در نوشتاری، نظام غالب دین و درچاپی نظام غالب علم و در جمعی نظام غالب ایدئولوژی می باشد.

35

نظریه برجسته سازی

شاو و مک کاب

رسانه ها با بزرگ کردن و اولویت دادن به برخی موضوعات، بر اولویت های مردم تأثیرمی گذارند.

36

نظریه اشاعه

اورت راجرز

اشاعه فرایند رسانه ای است که طی آن، نوآوری از مجاری معین و در طول دوره زمانی خاص در میان اعضای یک نظام اجتماعی رواج می یابد.

37

نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها

آرمان ماتلار، دالاس اسمیت و سی هاملینگ

تأکید بر زیر ساخت اقتصادی در مالکیت رسانه ها و این که نهاد رسانه ای را باید بخشی از نظام اقتصادی دانست که با نظام سیاسی پیوند تنگاتنگ دارد.

38

مطالعات فرهنگی

مک کوئیل

وسایل ارتباط جمعی از عوامل اصلی حفظ، انتقال و بازآفرینی فرهنگ هستند.

39

مطالعات فرهنگ توده

ادگار مورن

با آغاز قرن بیستم، استعمار فکر و اندیشه از طریق رسانه جمعی شروع می شود.

40

مکتب فرانکفورت

آدورنو و هورکهایمر

صنایع فرهنگی بخش جدیدی از صنعت موسسات اطلاع رسانی مانند رادیو، مطبوعات وسینما برای به نتیجه رساندن منافع صاحبان صنایع است.

41

تک ساختی

هربرت مارکوزه

نقش تشدید کننده رسانه های جمعی و غرق شدن سنت های فرهنگی طبقات پایین جامعه در فرهنگ بسته بندی شده.

42

کنش ارتباطی

یورگن هابرماس

با عمل تفاهمی، کنش های افراد درگیر از طریق کنش های تفاهم آمیز هماهنگ می شود.

43

گستره همگانی

یورگن هابرماس

مجموعه ای از کنش ها و نهادهای فرهنگی که البته کارکرد(غیرفرهنگی) یعنی نقش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می یابند. این کارکردها جنبه عمومی دارند.

44

الگوی بصیرت و محاوره

پائولوفریره

تماس و ارتباط واقعی هنگامی شکل می گیرد که با همگرایی و اعتماد دو طرف همراه باشد.

45

نظریه امپریالیسم فرهنگی

یوهان گالتونگ

استفاده از ارتباطات در جهت سلطه.

46

کاشت فرهنگی

جورج گربنر

برنامه های خشونت آمیز و سرگرم کننده تأثیرات عمیق و مداوم بر مخاطبان می گذارد واین برنامه ها در جهت خواست طبقه حاکم است.


  

 18

روش تحلیل محتوا

هارولد دوایت. لاسول

بدنبال یافتن آثار تبلیغات بر افکار عمومی با تحلیل محتوا.

19

جریان دو مرحله ای پیام

پال فلیکس. لازارسفلد والهیو کاتز

رسانه ها ابتدا رهبران افکار و سپس سایر افراد را تحت تأثیر قرار می دهند.

20

نظریه تأثیر محدود وسایل و پیام های ارتباطی

رابرت من

پیام قدرت ندارد و فرد به انتخاب خودش پیام را انتخاب می کند.

21

نظریه استحکام

پال لازارسفلد و برلسون

پیام ها قادر به ایجاد تغییرات بنیادی در فرد نیستند، بلکه عقاید و گرایشات او را استحکام می بخشند.

22

تقویت عقیده موجود ازطریق رسانه جمعی

ژان کازنو

تأثیر رسانه ها بیشتر تقویت عقیده موجود است.

23

پویایی گروهی و تأثیر
پذیری فردی

کورت لوین

افراد تحت تأثیر گروهی قرار می گیرند که به آن تعلق دارند.

24

دروازه بانی خبر

کورت لوین

فرایند کنترل جریان پیام، طی یک مجرای ارتباطی.

25

اعتبار منبع کاری

آیور. هاولند

میزان اقناع کنندگی رسانه در میزان تغییر نگرش تأثیر دارد.

26

رسانه پیام است

مارشال مک لوهان

جوامع بیشتر متأثر از ماهیت وسایل ارتباطی هستند تا محتوای ارتباطات.

27

وسایل ارتباطی گرم و سرد

مارشال مک لوهان

وسایلی که تنها در امتداد یکی از حواس آدمی هستند و توصیف و تشریح زیادی در بردارند گرم هستند(مانند عکس، رادیو و تلویزیون). اما وسایلی که کمتر به تشریح وتوصیف می پردازند و مشارکت زیادی را می طلبد سرد هستند(مانند خط تصویری، تلفن و تلویزیون).

28

کهکشان گوتنبرگ

مارشال مک لوهان

اختراع چاپ و شکل گیری مجموعه پیچیده ای از پدیده های فرهنگی.

29

دهکده جهانی

مارشال مک لوهان

اختراع دستگاه های الکترنیک ارتباطی و نزدیک شدن جوامع و ملت ها به هم.

30

حرکت مارپیچی-سکوت

الیزابت نوئل نیومن

اگر سه مشخصه انباشت ،حضور همه جانبه و همگانی در ارتباط جمعی همراه شود، بیشترین قدرت به وجود می آید اما مردم درباره یک موضوع مایل هستند بدانند نظردیگران چیست و در این باره سکوت می کنند.

31

معیار قدرت و تغییر جامعه

دنیس مک کوایل

با معیار قدرت جامعه به دو بخش سطله و کثرت گرایی و با معیار تغییر یا رسانه در تغییرجامعه نقش دارد یا خود جامعه که این موارد را با یک ماتریس تحلیل می شود.

32

توان نوسازی رسانه جمعی

دانیل لرنر

نقش مثبت برای وسایل ارتباط جمعی برای توسعه و نوسازی کشورهای جهان سوم.

33

ارتباطات سرکوب کننده و
آزاد کننده با رسانه جمعی

سیس هاملینگ

سرکوب کننده: کاربرد رسانه جمعی در خدمت سرمایه داران و آگهی تجاری
آزاد کننده: کاربرد رسانه برای آگاهی دهی وهشیارسازی از استثمار و استعمار جدید.


  

نظریه 

نظریه پرداز 

توضیح 

1

اثر رسانه در انبوه خلق

گوستاو لوبون

مطبوعات در شکل گیری یا تغییررفتار انبوه خلق تأثیر دارد.

2

تقلید

گابریل تاردی

افراد تحت تأثیر رفتار کسانی قرار می گیرند که در زندگی روزمره با آن ها تماس دارند.

3

اثر رسانه در افکارعمومی

گابریل

تاردی تأکید بر اثر مطبوعات(رسانه های جمعی) در افکار عمومی(همگان).

4

رسانه و ساخت جامعه
صوری

فردیناند تونیس

شناخت و ارزیابی جامعه با ارتباط و نقش مطبوعات یا رسانه ها در ساخت جامعه صوری.

5

رسانه و ایجاد قدرت
اجتماعی

ماکس وبر

رسانه ها باعث ایجاد قدرت اجتماعی می شوند.

6

مارکسیسم کلاسیک

کارل مارکس

سلطه سرمایه داری بر امکانات و شیوه های تولید موجب ناکارایی وسایل ارتباط جمعی می شود.

7

پیام تزریقی یا گلوله
جادویی

سرژ چاکوتین

رسانه ها مانند یک سرنگ بزرگ، پیام های خود را ذهن مخاطبین تزریق می کنند.

8

شرطی شدن رسانه ای

سرژ چاکوتین

شرطی شدن حاصل تداعی از یک طرف و انتخاب نمادها یا سمبول ها از طرف دیگراست و رسانه ها در این زمینه هر بهتر عمل کنند،تبلیغاتشان موفق تر خواهد بود.

9

دوران تحولات 4مرحله ای ارتباطات اجتماعی

ژان کلویته

ارتباطات شخصی، نخبگان، جمعی(توده ای) و فردی.

10

شبکه های ارتباطی

جرج زیمل

هر فردی با قدرت ارتباطی خویش به افراد خاصی مرتبط می شود.

11

اصالت عمل

جان دیویی

ارتباطات جمعی ابزار تغییرات اجتماعی است.

12

خود آیینه سان

چارلز هورتون کولی

کنش متقابل با سایرین نقش آینه ای دارد که به فرد در ادراک خود کمک می کند.

13

ارتباطات به عنوان فرایندی اجتماعی-روان شناختی

رابرت ازرا پارک

دو یا چند نفر که در ارتباطات شرکت می کنند، هریک معانی متفاوتی را از اطلاعات برداشت می کنند.

14

برجسته سازی

رابرت ازرا پارک

رسانه ها اولویت مطالب خبری را تعیین و بر نظر و مذاکرات مردم تاثیر می گذارند.

15

مفهوم خود

جرج هربرت مید

خود، متشکل از نگرش های دیگرانی است که با فرد در تعامل هستند.

16

علم سایبرنتیک

نوربرت وینر

تاکید برجریان مداوم اطلاعات در نظام سیستمی ماشین ها.

17

نظریه ریاضی اطلاعات

شانون و ویور

ره یافت خطی و تاثیر مدار ارتباطات مبتنی بر برهان های ریاضی.

 

 


  

برای دستیابی رایگان به نمونه تست ها و پاسخ های کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

mastertest.ir


  

نخستین ماشین چاپ را دو نفر بنامهای « آلبرت هالیدی» و «استاکینگ» از «بوستون» آمریکا خریداری و در سال 1216 شمسی (1837 میلادی) راه ایران را پیش گرفتند. اما به [بندر] «ترابزون» [ترکیه] که رسیدند نتوانستند آن دستگاه سنگین را از راههای کوهستانی و خراب بگذرانند. به استانبول بازگشتند و دستگاه را به مدارس ارمنی فروختند . نوبت به «بریث» چاپچی رسید. او دستگاهی فراهم کرد که بتواند تا سواحل اورمیه برساند . قطعات یدکی را جداگانه بسته بندی کرد و تا ارومیه کشاند در اینجا دوباره سوار کردند...

هما ناطق-ایران در راه یابی به فرهنگ


  
+ درود بر شما. روابط عمومی به زبان آدمیزاد با ادامه معرفی نرم افزار جامع روابط عمومی بروزه!


+ درود بر شما. روابط عمومی به زبان آدمیزاد با ادامه معرفی نرم افزار جامع روابط عمومی بروز شد.


+ درود بر شما. روابط عمومی به زبان آدمیزاد با ادامه معرفی نرم افزار جامع روابط عمومی بروز شد.


+ برای آشنایی با نرم افزار جامع روابط عمومی سری به روابط عمومی به زبان آدمیزاد بزنید.


+ درود بر شما. اگر مایلید بدانید چقدر در روابط عمومی قوی هستید سری به روابط عمومی به زبان آدمیزاد بزنید.


+ به سهامداران خود احترام بگذارید. به آنان نشان دهید که متشخص و امین هستید!


+ تا کنون همه از مشتری مدار گفته اند. سری به روابط عموی به زبان آدمیزاد بزنید و این بار از سهام دار مداری بشنوید.


+ صاحب سهم را مشتری و هواخواه موسسه سازید (1) با افزایش تعدا صاحبان سهام است که می توان دموکراسی اقتصادی را بر پایه های محکم استوار نمود.ادامه...


+ در دنیای تبلیغات خودخواه نباشید. تنها تبلیغات سازمان خود را پیش نبرید گاهی حمایت تبلیغات سازمان های غیرانتفاعی بیشتر به شما کمک خواهد کرد.(اصلاعات بیشتر در روابط عمومی به زبان آدمیزاد)


+ گاهی ممکن است برنامه ای را با زحمات و هزینه زیاد دنبال کنید بدون به دست آوردن کوچکترین نتیجه.پس همیشه برنامه های خود را ارزیابی کنید. سری به روابط عمومی به زبان آدمیزاد بزنید تا با نمونه ای از این مشکل آشنا شوید.


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ